Voorwaarden

Voorwaarden

Prijzen
De overeengekomen huurprijs dient, mits anders is overeengekomen, bij vooruitbetaling te worden voldaan middels betaling, binnen 14 dagen, op het door S.F. SAINT FRUSQUIN B.V. aangegeven bankrekeningnummer in de huurovereenkomst. Genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Algemeen
De algemene voorwaarden van S.F. Saint Frusquin B.V. zijn van toepassing op de overeengekomen huurcontracten gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland d.d. 22 mei 2013 onder nummer 32075128 KvK03/1118205.
De huurovereenkomst tussen verhuurder en huurder komt tot stand bij het ondertekenen van het huurcontract door de huurder, waarbij de huurder heeft verklaard kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden.
De voertuigen, inboedels en archieven worden aanvaard voor opslag, wanneer S.F. Saint Frusquin B.V. van alle mankementen (zoals schade etc.) op de hoogte is gebracht.

Verzekeringen
De verhuurder is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade ontstaan door beschadiging, verlies, diefstal of vermissing van het gestalde of van zaken welke zich bevinden in het gestalde of van zaken welke daaraan zijn aangebracht. De huurder dient het gestalde en al hetgeen zich daar eventueel in, op of aan mocht bevinden, gedurende de duur van de overeenkomst, voor eigen rekening te verzekeren tegen alle verlies, beschadiging, brand en andere zaken.

Wij adviseren u om de verzekeringsmaatschappij te informeren dat uw voertuig, inboedel of archief is gestald bij S.F. Saint Frusquin B.V. Uitleg door onze verzekeringstussenpersoon over het nut van het verzekeren van het casco van de gestalde voertuigen door de eigenaar zelf.

S.F. Saint Frusquin B.V. heeft een aansprakelijkheidsverzekering gesloten. Op grond van deze verzekering is schade aan gestalde objecten gedekt als de schade te relateren is aan een verwijtbaar handelen van S.F. Saint Frusquin B.V. Dit wil het volgende zeggen. Wanneer er niet aangetoond kan worden dat S.F. Saint Frusquin B.V. aansprakelijk is voor een schade dan zal er op grond van de verzekering geen schadevergoeding plaats vinden. Dit kan onder andere voorkomen bij overmachtsituaties zoals brand- en stormschade. Schade is gedekt wanneer aantoonbaar gemaakt kan worden dat: a) de schade is ontstaan door een verwijtbaar handelen of; b) op andere wijze kan worden aangetoond dat voor de schade S.F. Saint Frusquin B.V. aansprakelijk is.

Bovenstaand risico is door de eigenaar van het gestalde object te ondervangen door een casco-verzekering af te sluiten. Deze verzekering dekt schade aan het voertuig ongeacht een eventueel aantoonbare aansprakelijkheid van S.F. Saint Frusquin B.V.

Regels van het huis

  • Wij zijn zeer flexibel, maar natuurlijk wel tot een bepaalde hoogte.
  • Huurperiode is minimaal 8 maanden.
  • Er kan niet worden gesleuteld aan de voertuigen.
  • De handling binnen het bedrijfspand, wordt alleen door eigen personeel uitgevoerd.
  • De opslagruimte is rookvrij.

Uw contactpersoon
De heer W.A. Koops

215